Çakmak, N. “Bilgi Dünyası’ Ndaki Yeni Gelişmeler”. Bilgi Dünyası, c. 17, sy 2, Aralık 2016, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/60.