Polat, C., ve E. B. Eroğlu. “Covid-19 Pandemi Döneminde Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü Çevrim İçi Staj Programının Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası, c. 22, sy 2, Aralık 2021, ss. 213-49, doi:10.15612/BD.2021.601.