Koçak, Ömer, ve N. Çakmak. “Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerileri: Kesitsel Tarama Araştırması”. Bilgi Dünyası, c. 22, sy 1, Haziran 2021, ss. 161-96, doi:10.15612/BD.2021.607.