Çakmak, N. “Amerikan Psikoloji Derneği Yayın Rehberi’nin Yedinci Basımının Altıncı Basımıyla Karşılaştırmalı Tanıtımı”. Bilgi Dünyası, c. 22, sy 1, Mayıs 2021, ss. 197-12, doi:10.15612/BD.2021.614.