Şerefoğlu Henkoğlu, H. “Türkiye’deki Üniversite Kütüphane Web Sitelerinin Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu Kapsamında Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası, c. 22, sy 2, Aralık 2021, ss. 251-88, doi:10.15612/BD.2021.619.