Kılıçbeyli, E. H. “Sovyetler Birliği’nde Lenin’in Kişilik Kültü: ‘Kitap Okuma’ Ve ‘Bilgi Edinimi’ Üzerine Kavramsal Analizi”. Bilgi Dünyası, c. 22, sy 2, Aralık 2021, ss. 289-27, doi:10.15612/BD.2021.620.