Akbaş, M., ve T. Fenerci. “Üniversite Kütüphanelerinde Sosyal Medya Politikaları”. Bilgi Dünyası, c. 17, sy 2, Aralık 2016, ss. 201-3, doi:10.15612/BD.2016.518.