Sağlam, M., ve H. B. Çetintaş. “Süper Akıllı Toplumlarda Bilgi Hizmetleri”. Bilgi Dünyası, c. 23, sy 1, Haziran 2022, ss. 81-106, doi:10.15612/BD.2022.638.