Er-Koçoğlu, N. “Kütüphanecilik Ve Bilgi Bilimi Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelerde Serbest Erişimli Bilgi Kaynaklarının Kapsamı”. Bilgi Dünyası, c. 22, sy 2, Aralık 2021, ss. 329-4, doi:10.15612/BD.2021.641.