Karaboğa, T., Y. Şehitoğlu, ve H. A. Karaboğa. “Bilgi Yönetiminde Büyük Verinin Evrimi: Bibliyometrik Bir Analiz”. Bilgi Dünyası, c. 23, sy 1, Mayıs 2022, ss. 49-79, doi:10.15612/BD.2022.645.