Al, U., ve Y. Tonta. “Araştırma Değerlendirme Ve Teşvik Sistemlerinin Akademisyenlerin Rant Kollama Davranışları Üzerindeki Etkileri: Bir Keşfedici Örnek Olay Araştırması”. Bilgi Dünyası, c. 23, sy 1, Mayıs 2022, ss. 23-47, doi:10.15612/BD.2022.670.