Azazi, H. “Halk Kütüphanelerinin Ekonomik Gelişmeye Katkısı: Türkiye’de TR2 Ve TRC Bölgeleri İçin Panel Veri Analizi”. Bilgi Dünyası, c. 23, sy 1, Haziran 2022, ss. 107-24, doi:10.15612/BD.2022.675.