Eroğlu, E. B., ve N. G. Eroğlu. “Bilgi Merkezlerinde Yönetim”. Bilgi Dünyası, c. 23, sy 1, Haziran 2022, ss. 125-39, doi:10.15612/BD.2022.679.