Özkan, M. “Millî Eğitim Şûra Kararlarında Okul Kütüphaneleri: Bir Doküman Analizi Çalışması”. Bilgi Dünyası, c. 23, sy 2, Kasım 2022, ss. 173-98, doi:10.15612/BD.2022.680.