Öktem, N. “Kalplere Dokunan Bir Kütüphane: Dolusalkım İlkokulu-Ortaokulu Kütüphanesi”. Bilgi Dünyası, c. 23, sy 2, Kasım 2022, ss. 199-03, doi:10.15612/BD.2022.686.