Rukancı, F., H. Anameriç, ve Y. Yalçın. “Türkiye’de Özel Arşivler”. Bilgi Dünyası, c. 17, sy 1, Haziran 2016, ss. 22-38, doi:10.15612/BD.2016.503.