Cinel, İpek, ve L. Özdemir Şahin. “Açık Eğitim Kaynaklarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi: Bilgi Ve Belge Yönetimi Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 24, sy 1, Haziran 2023, ss. 1-24, doi:10.15612/BD.2023.690.