Gültekin, V. “Kataloglama Ve Sınıflamaya Giriş”. Bilgi Dünyası, c. 23, sy 2, Kasım 2022, ss. 205-9, doi:10.15612/BD.2022.696.