Özdamlı, F., S. Sultan, ve T. Karanfiller. “Kütüphanelerde Proje Yönetiminin Etkinliği: Sistematik Bir İnceleme”. Bilgi Dünyası, c. 24, sy 1, Haziran 2023, ss. 25-44, doi:10.15612/BD.2023.697.