Adebayo, O., O. Zubair, M. Osoba, ve F. Olajide-Williams. “Nijerya’daki Okul Kütüphanelerinde Yaratım Atölyesi (Makerspace) Oluşturmak: Etkiler Ve Sonuçlar”. Bilgi Dünyası, c. 20, sy 2, Eylül 2019, ss. 251-63, doi:10.15612/BD.2019.747.