Çakmak, N. “Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi”. Bilgi Dünyası, c. 24, sy 1, Haziran 2023, ss. 91-98, doi:10.15612/BD.2023.712.