Karagözoğlu Aslıyüksek, M. “Bilgi Teknolojileri Ve Dijitalleşmenin Türkiye’de Bilgibilim Literatürüne Yansıması: Bilgi Dünyası Dergisi Örneği (2000-2014)”. Bilgi Dünyası, c. 17, sy 1, Haziran 2016, ss. 87-103, doi:10.15612/BD.2016.480.