Köksal, M. S., ve U. Al. “Akran Makale Atıf Etkisi: Türkiye Adresli Bilgibilim Makaleleri Üzerine Bir Deneme”. Bilgi Dünyası, c. 24, sy 2, Aralık 2023, ss. 140-64, doi:10.15612/BD.2023.726.