Sarı, Özge, ve G. Doğan. “Türkiye’deki Üniversitelerin Açık Erişim Arşivleri Ve Politikaları”. Bilgi Dünyası, c. 24, sy 2, Aralık 2023, ss. 165-94, doi:10.15612/BD.2023.727.