Tufanyazıcı, E., ve F. Bilek. “Myongji Üniversitesi Kütüphanesi Deneyimi: ERASMUS+ Personel Değişim Programının Üniversite Kütüphanecilerinin Mesleki Gelişimine Etkisi”. Bilgi Dünyası, c. 24, sy 2, Aralık 2023, ss. 199-11, doi:10.15612/BD.2023.730.