Sağsan, M. “İkinci Yaşamın Ötesinde Yerleşikler Olarak Metakütüphaneciler: Çelişkili Bir Kavram Olan ‘Metaverse’ Üzerine Genel Bir Bakış”. Bilgi Dünyası, c. 25, sy 1, Mayıs 2024, ss. 32-52, doi:10.15612/BD.2024.736.