Demir, G., ve H. S. Keseroğlu. “Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri: Geçmişten Günümüze - Kapsamlı Bir Analiz”. Bilgi Dünyası, c. 25, sy 1, Mayıs 2024, ss. 85-117, doi:10.15612/BD.2024.740.