Yüksel, G., ve T. Çakmak. “Kurumsal Bilgi Sistemleri Bağlamında Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Uygulamalarının Yapılandırılma Süreci: Bir Savunma Sanayii Kuruluşunun Analizi”. Bilgi Dünyası, c. 25, sy 1, Haziran 2024, ss. 150-77, doi:10.15612/BD.2024.746.