Turan, M., ve Özgür Külcü. “Türkiye’de Hukuksal Koşullar Çerçevesinde Elektronik Belge Ve Finansal Bilgi Yönetimi Politikalarının Değerlendirilmesi: Türkiye Kalkınma Bankası Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 16, sy 2, Aralık 2015, ss. 161-79, doi:10.15612/BD.2015.498.