Yılmaz, Y., ve M. T. Üstündağ. “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmetinin Kamu Kuruluşlarına Ait Elektronik Belge Yönetimi Sistemlerinde Kullanılması”. Bilgi Dünyası, c. 16, sy 2, Aralık 2015, ss. 204-21, doi:10.15612/BD.2015.488.