Sağlık, Özhan. “Bilgi Çağında Arşivsel Bilgi Analizi: Bilgi-İktidar-İdeoloji-Devlet”. Bilgi Dünyası, c. 16, sy 2, Aralık 2015, doi:10.15612/BD.2015.494.