Özel, N. “Bilginin Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Standart: Resource Description and Access (RDA)”. Bilgi Dünyası, c. 16, sy 1, Haziran 2015, ss. 23-44, doi:10.15612/BD.2015.473.