Henkoğlu, T., ve N. Özenç Uçak. “Üniversite Kütüphanelerinde Kişisel Verilerin Korunması”. Bilgi Dünyası, c. 16, sy 1, Haziran 2015, ss. 45-74, doi:10.15612/BD.2015.472.