Eroğlu, Şahika, ve B. Yılmaz. “Akademisyenlerin Türkiye’de Internet Sansürüne Yönelik Yaklaşımları: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 16, sy 1, Haziran 2015, ss. 75-104, doi:10.15612/BD.2015.478.