Önal, İnci, ve E. Alaca. “Okul Kütüphanesi Kullanımında Öğretmenlerin Rolü Ve Sorumlulukları”. Bilgi Dünyası, c. 16, sy 1, Haziran 2015, ss. 105-26, doi:10.15612/BD.2015.482.