Öztemiz, S. “Nitel Araştırmalarda Yazılım Kullanımı: Adım Adım Rehber”. Bilgi Dünyası, c. 20, sy 2, Eylül 2019, ss. 265-9, doi:10.15612/BD.2019.771.