Külcü, Özgür, ve T. Henkoğlu. “Sosyal Paylaşım Ağlarında Gizlilik: Facebook İncelemesi”. Bilgi Dünyası, c. 15, sy 2, Aralık 2014, ss. 231-52, doi:10.15612/BD.2014.424.