Turan, M. “Bulut Bilişim Ve Mali Etkileri: Bulutta Vergi”. Bilgi Dünyası, c. 15, sy 2, Aralık 2014, ss. 296-2, doi:10.15612/BD.2014.448.