Eroğlu, Şahika, ve Özgür Külcü. “TS 13298 Çerçevesinde Kurumsal Bilgi Sistemleri Ve Elektronik Belge Yönetimi Standartlarının Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 15, sy 2, Aralık 2014, ss. 327-52, doi:10.15612/BD.2014.439.