Yılmaz, Elif. “SALT Galata Ve SALT Araştırma”. Bilgi Dünyası 15, no. 2 (Aralık 30, 2014): 463-464. Erişim Şubat 22, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/102.