Yıldız, Hakan, ve Nazan Özenç Uçak. “Bireyselden Ortak Bilgi Davranışına”. Bilgi Dünyası 15, no. 1 (Haziran 30, 2014): 1-26. Erişim Mayıs 22, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/103.