Umut, Gülçin, ve Özgür Külcü. “Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Analizi Ve Çözüm Önerileri: Kalkınma Bakanlığı Örneği”. Bilgi Dünyası 15, no. 1 (Haziran 30, 2014): 102-124. Erişim Ocak 18, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/108.