Eroğlu, Şahika. “Nitel Araştırmacılar için 30 Temel Beceri”. Bilgi Dünyası 20, no. 2 (Aralık 26, 2019): 275-280. Erişim Mayıs 29, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/11.