Rukancı, Fatih. “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı’da Tıp Kütüphaneciliği’ne Dair Arşiv Belgelerinden Örnekler”. Bilgi Dünyası 15, no. 1 (Haziran 30, 2014): 189-201. Erişim Haziran 22, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/112.