Henkoğlu, Türkay, ve Bülent Yılmaz. “İnternet Erişim Özgürlüğünün Kısıtlanması: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”. Bilgi Dünyası 14, no. 2 (Ekim 31, 2013): 215-239. Erişim Haziran 21, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/118.