Külcü, Özgür, Tolga Çakmak, ve Nevzat Özel. “Kurumsal Bilgi Sistemleri İçerisinde Belge Yönetimi: Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Uygulamalara Yönelik Bir Durum Analizi”. Bilgi Dünyası 14, no. 2 (Ekim 31, 2013): 251-269. Erişim Ocak 18, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/120.