Önal, İnci, ve Özlem Şenyurt Topçu. “Eğitimi Gerçekleştirmek: Öğretim Programlarında Okul Kütüphanelerinin Yeri”. Bilgi Dünyası 14, no. 2 (Ekim 31, 2013): 306-328. Erişim Mart 30, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/123.