Eroğlu, Şahika, ve Özgür Külcü. “E-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği”. Bilgi Dünyası 14, no. 2 (Ekim 31, 2013): 329-357. Erişim Mayıs 22, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/125.