Çakmak, Nermin, ve Engin Baysen. “Kavram Haritalarının Bilgi Arama Süreçlerinde Kullanılması”. Bilgi Dünyası 14, no. 2 (Ekim 31, 2013): 358-372. Erişim Nisan 11, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/126.