Binici, Kasım. “‘Citation Style Language’ Uygulaması: APA Kaynak Gösterme Biçiminin Türkçeye Adaptasyonu”. Bilgi Dünyası 14, no. 2 (Ekim 31, 2013): 409-419. Erişim Mayıs 31, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/130.